"Into the wild". Megan Irminger by Kelly Klein. Vanity Fair Italy, July 2013.

"Into the wild". Megan Irminger by Kelly Klein. Vanity Fair Italy, July 2013.


Posted 9 months ago with 74 notes #vanity fair  #Megan Irminger  #Kelly Klein  #fashion  #moda  #Model  #editorial  


Source: http://madame-deficit.tumblr.com/